Novosti

VANTELESNA OPLODNJA

Post Pic

 

Važno je napomenuti da terapija ima i široku primenu u programu IVF (vantelesna oplpdnja), kao priprema oganizma za prihvatanje embriona. Na taj način omogućena je veća uspešnost u dobijanju potomstva.

To je posebno važno kod onih parova kod kojih je vantelesna oplodnja jedini način lečenja bračnog steriliteta.

Održavanje trudnoće

 

Takođe je značajno naglasiti da je sve veći broj neodrživih trudnoća, gde nije problem samo začeće, već povećan broj miseda kao i spontanih pobačaja.

Iz navedenih razloga, terapija je prilagođena ovakvoj vrsti sekundarnog steriliteta, kao priprema organizma da prihvati i održi plod.

Kod samog problema neodrživih i visokorizičnih trudnoća, posebno mesto zauzima terapija za održavanje trudnoće tokom svih devet meseci.

Uz terapiju za održavanje trudnoće, svakako podrazumevamo i sve ono sa čime zvanična medicina raspolaže u praćenju pravilnog razvoja ploda.

Emisija ARDUANA

Sa snimanje emisije ARDUANA na sarajevskoj televiziji HAYYAT o lečenju steriliteta i terapiji Slobodana Tešića. Gosti su dr Senad Mehmedbašić i Sanja Sibinčić.

GOSTOVANJA